ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများ

ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည့် သက်တမ်းတစ်လျောက်အတွင်း ချက်ချင်းသုံးနိုင်မည့် ရှုပ်ထွေးသည့် အိမ်ပေါက်ဝအရောက် ဝန်ဆောင်မှုများကို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စွာ ကိုင်တွယ်လျက် ရှိပါသည်။ တာဝန်ယူသည့် စီမံကိန်းတိုင်းကို ရုံးတွင်းဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု ကျွမ်းကျင်သည့် ပညာရှင်များနှင့် ကွင်းဆင်းလုပ်ဆောင်မည့် ဝန်ထမ်းများက ဖောက်သည်များနှင့်အတူ စီမံကိုင်တွယ် သွားပါမည်။ စီမံကိန်းတစ်ခုစီကို အတိအကျ ကိုင်တွယ်ရန်အတွက် စီမံကိန်းကာလအတွင်း အလုံးစုံ အသေးစိတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဖွဲ့ဝင်များက ရသုံးငွေ / အချိန်သတ်မှတ်ချက် / ဒေသတွင်း သိရန်လိုသည်များ (အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ/ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့တွင်) အတွက် ဆွေးနွေးရန် ဖောက်သည်များနှင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံသွားပါမည်။ ဖောက်သည်များကို မတူညီသော ဒေသမျိုးစုံရှိ ရောင်းချသူမျိုးစုံထံမှ (တန်ဖိုးနှင့် အခွန်တွက်ချက်ပုံ မတူညီသော) ကုန်ပစ္စည်း အရွယ်အစားမျိုးစုံကို ရယူရာတွင် အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ကူညီပေးသွားမည်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ –

လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း → မူရင်းဆိပ်ကမ်းမှ ပို့ဆောင်ရန် စီစဉ်ခြင်း → ဆိုက်ရောက်ရာတွင် အကောက်ခွန် ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း → ဆိုက်ရောက်ရာမှ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ခြင်း → ကုန်ပစ္စည်းစတို ကိုင်တွယ်ခြင်း → ဖြန့်ဖြူးခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များကို အတွင်းနှင့် အပြင်မှ ထိခိုက်နိုင်ခြေများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ စီမံကိန်း မစတင်မီ အချိန်ယူကြိုတင်၍ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာများကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် လက်ဦးမှုရယူ စီစဉ်ရာတွင် ကူညီပေးလျက်ရှိသည်။
Élan အလုံးစုံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု၊ ရေကြောင်း/လေကြောင်း/ကုန်းကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၊ အကောက်ခွန် ခွင့်ပြုချက်၊ လိုင်စင်လျှောက်ထားမှု၊ MIC အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားမှု (မြန်မာနိုင်ငံ) တွင်သာ ရရှိနိုင်သည်)၊ ဂိုထောင်များ၊ ကုန်းကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် ယန္တရားကြီးများ/အထူးကုန်များ ကိုင်တွယ်ခြင်းတို့ဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများစွာ ပြီးစီးစေရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသည်။