အသင်းအဖွဲ့တို့၏ လူမှုရေးရာ ဝတ္တရား

ကျွန်ုပ်တို့ ELAN ၏ တာဝန်တစ်ခုတွင် “ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် အလုပ်အကျွေးပြုရန်နှင့် အကျိုးပြုရန် ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်” ဟု ပါရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းကို အသုံးပြု၍ လူ့အသိုင်းအတိုင်း/ရပ်ရွာနှင့် လူမှုရေးအရ ဝတ္တရားများပါ ယခုအစိတ်အပိုင်းကို ပေါင်းစပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသူများအား ကူညီနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့တာဝန်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်ပါသည်။

ရန်ပုံငွေ / စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့မှုမှသည် ကျောင်းပညာရေး၊ မိဘမဲ့ကျောင်းများ၊ သီလရှင် ကျောင်းများ စသည်တို့အတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုများ အပါအဝင် CSR လှုပ်ရှားမှုများကို လစဉ် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဧရာဝတီနှင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးတို့မှ ကျောင်းများကို ကလေးသူငယ်များ ၎င်းတို့အနာဂတ်အတွက် ပညာတတ်မြောက်နိုင်ရန် တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ Elan Group သည် ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေးနှင့် မိဘမဲ့ဂေဟာများကို ပုံမှန် ဆက်လက်၍ ထောက်ပံ့သွားပါမည်။

1 - Copy
2 - Copy
ဆေးရုံတွင် လှူဒါန်းခြင်း။
အလှူ THINKHAYINE
အလှူပစ္စည်းများ
KANZAYAR NANNARY ကျောင်
NUNNARY ကျောင်း
စိုက်ခင်း
လမ်းပြုပြင်ခြင်း။
SEASAR YEIK အလှူ
YADANA မွေးစား
MYITTARWADDY ဘုန်းကြီးကျောင်း (6-12-2018)