ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ

Elan Vietnam ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ –

  • NVOCC၊ ELAN SOC ကွန်တိန်နာများ
  • ကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ခြင်း
  • သင်္ဘောဆိပ်နှင့် လေဆိပ်တွင် အကောက်ခွန်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်း
  • ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင်ခြင်းနှင့် လက်ဝယ်ပစ္စည်း စီမံကိုင်တွယ်မှု
  • ကုန်းကြောင်းပို့ဆောင်ရေး