ကုန်ပစ္စည်း သိုလှောင်ခြင်း

ELAN သည် ဖောက်သည်များအတွက် ပုံမှန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအပြင် တန်ဖိုး ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရမည်ဟု ယုံကြည်ထားပါသည်။ ဖောက်သည်များအတွက် ပိုမိုတိကျစေရန်၊ အလုပ်သမားစရိတ် လျှော့ချပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး သိုလှောင်ရန်ဂိုထောင်များ၊ ၎င်းတို့လက်ဝယ်ရှိ ပစ္စည်းများကို စီမံကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ကုန်များစုပေါင်းခြင်း၊ အတွဲလိုက်စုစည်းခြင်းနှင့် ညီတူမျှတူ ဖြန့်ဖြူးခြင်းများ လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကူညီရာတွင် ၎င်းတို့ လက်ဝယ်ရှိပစ္စည်းများ အပေါ် မျက်ခြေမပြတ်စေရန်နှင့် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ထုတ်ယူအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်မည့် “ ဂိုထောင်စီမံခန့်ခွဲရေးစနစ်” သည် အထူးအရေးပါသည်။ “ပထမဆုံးဝင်သည့်ပစ္စည်းကို ပထမဆုံးထုတ်” (FIFO) ၊ “ပထမဆုံး သက်တမ်းကုန်သည့်ပစ္စည်းကို ပထမဆုံးထုတ်”(FEFO) သို့မဟုတ် “နောက်ဆုံးဝင်သည့်ပစ္စည်းကို နောက်ဆုံးထုတ်” (LIFO) စသည်တို့မှ မည်သည့်နည်းဖြင့် သင်ဆောင်ရွက်စေကာမူ ကိုက်ညီသည့်စနစ်များ အသင့်ရှိထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဂိုထောင်တွင် CCTV ကင်မရာများနှင့် 24နာရီ လုံခြုံရေးတို့ အသင့်ရှိပြီး ကုန်များကိုလည်း အာမခံထားပါသည်။

စာတိုပို့ရန်